Xunta de Delegación

A Xunta de Delegación e o máximo órgano de goberno da Delegación. Está formada por todos os e as representantes do alumnado, é dicir, aquelas persoas que foran elixidas polo estudantado.

Son competencias da Xunta de Delegación aprobar ou modificar calquera regulamento pertenecente á Normativa Interna da Delegación, elexir ao Delegado ou Delegada de Centro, debatir calquera cuestión relacionada co ámbito do Centro e outras concernentes ao funcionamento da DEAE.

A Xunta de Delegación ten a capacidade de crear Comisións Delegadas da DEAE, cuxa función é realizar unha gran parte do traballo da Delegación para non saturar o órgano principal.

Comisión de San Aero

A Xunta de Delegación e o máximo órgano de goberno da Delegación. Está formada por todos os e as representantes do alumnado, é dicir, aquelas persoas que foran elixidas polo estudantado.

Son competencias da Xunta de Delegación aprobar ou modificar calquera regulamento pertenecente á Normativa Interna da Delegación, elexir ao Delegado ou Delegada de Centro, debatir calquera cuestión relacionada co ámbito do Centro e outras concernentes ao funcionamento da DEAE.

A Xunta de Delegación ten a capacidade de crear Comisións Delegadas da DEAE, cuxa función é realizar unha gran parte do traballo da Delegación para non saturar o órgano principal.

Sara del Río Vázquez

Tesoureira da Delegación (membro nato)

srio@deae.es

Pablo Rodríguez Rey

Coordinador da comisión

prodriguez@deae.es

Maruxa Bayón Fernández

mbayon@deae.es

Óscar Hermida López

ohermida@deae.es

Comisión da revisión de normativa

A Comisión de Revisión de Normativa é a encargada de revisar e definir modificacións na Normativa Interna da DEAE.

Enrique García García

egarcia@deae.es

Óscar Hermida López

ohermida@deae.es

Comisión de control e calidade

A Comisión de Control e Calidade é a encargada de velar polo cumplimento da Normativa Interna da Delegacion, levando un control constante sobre as actuacións da mesma. Tamén é a encargada de administrar as queixas e reclamacións recibidas. Ningún membro da Dirección pode formar parte desta comisión.

Martín Pérez San José

Coordinador da comisión

mperez@deae.es

Nicolás Hernández Areal

nhernandez@deae.es

Maruxa Bayón Fernández

mbayon@deae.es

Comisión de graduación

A Comisión de Graduación e unha comisión aberta encargada da organización da gradación. Serán membros desta comisión todos os representantes do estudantado que formen parte do último curso.

Paula Salomón Fonterosa

Delegada (mención aeronaves)

psalomon@deae.es

Sara del Río Vázquez

srio@deae.es

Maruxa Bayón Fernández

mbayon@deae.es

Oscar Hermida López

ohermida@deae.es

Moisés del Puerto Capelo

mpuerto@deae.es

Alejandro Sanz Fonta

asanz@deae.es

Adrián Toba Caamaño

atoba@deae.es

Comisión de relacións de asociacións

A Comisión de Relación con Asociacións é unha comisión encargada do contacto e da colaboración entre a DEAE e as diferentes asociacións de estudantes vinculadas á EEAE.

Pavillón de Estudantes, Despacho 3, s/n (Campus Universitario), 32004 OURENSE

✉ contacto@deae.es