Publicacións

Convocatoria de Xunta de Delegación

Boas tardes,

Infórmase da convocatoria dunha Xunta de DelegacióOrdinaria aos e áRepresentantes do Alumnado:

Data hora: 18/08/2021, á18:00 en primeira convocatoria (prioritaria) e á18:30 en segunda convocatoria.

Orde do a:
 
1. Aprobaciódas actas das Xuntas de Delegacióanteriores
2. Inclusióde puntos, se procede
3. Informe da Dirección
4. Informe das comisións
5. Informe, de ser preciso, doutras accións levadas cabo polos membros da DEAE
6. Aprobación, se procede, dos Regulamentos de funcionamento de comisiópendentes
7. Debate para redacciódun novo Regulamento para Comisióde Graduación
8. Eleccióde membros das comisións de Xunta de Escola nas que existan vacantes
9. Informe debate do protocolo seguir nas vindeiras Eleccións Delegado/de Curso
10. Debate sobre organizaciódo San Aero 2021 sobre organizaciódun ciclo de conferencias
11. Debate toma de decisións sobre actuacióda DEAE durante ano académico 2021-2022
12. Modificación, de ser preciso, dos membros das Comisións da DEAE
13. Resolucióde bidas sobre as novas ferramentas dixitais da DEAE
14. Rogos preguntas
Un saúdo.
Enrique GarcíGarcía
Secretario da DEAE

Pavillón de Estudantes, Despacho 3, s/n (Campus Universitario), 32004 OURENSE

✉ contacto@deae.es