Publicacións

Convocatoria de Xunta de Delegación Extraordinaria

Boas tardes,
Infórmase da convocatoria dunha Xunta de Delegación Extraordinaria aos e ás Representantes do Alumnado:
Data e hora: 28/05/2021, ás 21:30 en primeira convocatoria e ás 22:00 en segunda convocatoria.

Lugar: Telemática

Orde do día:
1. Inclusión de puntos se procede
2. Informe de Dirección
3. Explicación das novas ferramentas dixitais da DEAE
4. Elección dun novo ou dunha nova vogal para a AEAE
5. Rogos e preguntas

Un saúdo.
Enrique García García, Secretario da DEAE

Pavillón de Estudantes, Despacho 3, s/n (Campus Universitario), 32004 OURENSE

✉ contacto@deae.es